Kako najučinkoviteje zasnovati in opremiti skladišče

Skladiščenje je izjemno pomembno področje gospodarjenja v vsaki organizaciji. Omogočati mora ustrezno delovanje številnih funkcij, na primer nabave, proizvodnje in prodaje. Skladišče je torej prostor za shranjevanje različnih vrst materialov ter blaga in naprav, ki omogočajo sprejem, varovanje in izdajanje blaga.

Skladiščni prostori so nujno potrebni zaradi številnih razlogov. Med ključne sodijo oddaljenost med krajem za proizvodnjo in krajem potrošnje, neusklajen obtok ter dotok blaga zaradi neustrezne dinamike v proizvodnji in porabi, potreba po varnosti oskrbe in ne nazadnje izvedba dodatnih aktivnosti, kot sta končna montaža in pakiranje. Osnovne naloge skladiščenja so varovanje, spremljanje ter izdajanje surovin, proizvodov, polproizvodov ter še drugega blaga.

Zaradi vseh omenjenih dejavnikov je izjemno pomembno, da je skladišče najučinkoviteje zasnovano in opremljeno. To je v veliki meri odvisno od skladiščnih sistemov in skladiščne opreme.

Pravilno zasnovano in opremljeno skladišče

Uspešnost vsakega proizvodnega podjetja je v veliki meri torej odvisna tudi od kakovostnega upravljanja z zalogami. Pravilno zasnovano in opremljeno skladišče je zato izjemnega pomena. Lastnik proizvodnega podjetja se mora najprej odločiti, kateri skladiščni regal bo najprimernejši za njegovo skladišče. Na to vplivajo številni dejavniki, na primer vrsta blaga, proizvedena količina, velikost razpoložljivega skladiščnega prostora, potek transportne poti.

Kakovostna, varna in ustrezno izbrana skladiščna oprema, preglednost in ne nazadnje še urejenost odločilno vplivajo na vse zgoraj omenjene dejavnike. Obenem lahko z ustrezno logistično postavitvijo opreme še dodatno pripomorejo k nižjim stroškom skladiščenja ter boljši pretočnosti.

Skladiščni regali različnih tipov – odlična rešitev specifičnih težav prostorske stiske

V Tokasu so vam na voljo vrhunski skladiščni regali različnih tipov tudi za reševanje specifičnih težav prostorske stiske ter za izboljševanje preglednosti skladiščnega blaga glede na njegovo naravo, namen, velikost in nosilnost. Izbirate lahko med poličnimi, paletnimi, konzolnimi, drive-in ter pretočnimi skladiščnimi regali.

Za še učinkovitejšo zasnovo ter opremljanje skladišča poskrbijo skladiščni regali, ki se ponašajo z modularnostjo – to je preprosta postavitev, ki se sčasoma lahko prilagodi na zahtevane spremembe. Posledično je možna premontaža, dograditev, sprememba ter povezljivost različnih tipov skladiščnih regalov med seboj.

Za še učinkoviteje zasnovano in opremljeno skladišče

Če svoje skladišče želite zasnovati in opremiti na še učinkovitejši način, si morate pred nakupom skladiščnih regalov ter druge skladiščne opreme ter sistemov postaviti najpomembnejša vprašanja in nanja temeljito ter natančno odgovoriti.

Najpomembneje se je vprašati, kakšno blago boste skladiščili, v kakšnih količinah, kakšna bo teža blaga, kakšna bo transportna pot, kakšno postavitev skladiščne opreme vam omogoča skladiščni prostor.

Naše podjetje – Tokas – je eno od vodilnih na področju montažnih skladiščnih sistemov v Sloveniji. Smo specialisti na področju vrhunskih visokokakovostnih skladiščnih regalov, skladiščne opreme in skladiščnih sistemov.

Obiščite nas – Industrijska cesta 1, Grosuplje – ali pa nam za še več informacij pišite na info@tokas.si.